Acil Servis

Özel Ceylan Hastanesi Acil Servis ekibi olarak doğru ve zamanında yapılan tıbbi müdahalenin hayat kurtardığının ve en küçük gecikmenin ise telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açtığının bilincindeyiz. Bu sorumluluk bilinciyle Acil Servis birimimizde çalışan tecrübeli hekimlerimiz ve ilgili sağlık personelimiz tarafından değerlendirilen hastalarımızın ihtiyaç duyulan tüm tetkikleri hızla yapılarak uygun tedavilerine başlanmakta, gerek görülmesi durumunda en kısa sürede ilgili uzmanlık dalına sevkleri gerçekleştirilmektedir.

Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri sırasında öncelikli ve temel hedefimiz en uygun ve en etkin tedavinin hastaya en kısa sürede ulaştırılmasıdır.

Multidisipliner anlayışla hizmet veren acil servis bölümünde gerektiğinde diğer uzmanlık dallarındaki hekimlerimiz çok kısa sürede acil servisimize ulaşmaktadırlar. Modern tıbbi cihazlar ile donatılmış olan acil serviste müşahede odalarında hastaların ilk tedavi ve gözlemleri yapılmaktadır. Ayrıca girişim odaları ve diğer teknik donanımlı odalarda ilk müdahaleler ve tetkikler zaman kaybetmeden yapılabilmektedir. Hastanemizde 24 saat boyunca radyoloji uzmanlarının desteği ile birlikte manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi gibi görüntüleme olanakları ile tüm laboratuvar tetkikleri gerçekleştirilebilmektedir.