Faydalı Bilgiler

* Küçük Kesi ile Kalp Ameliyatları

Kalp Cerrahisi uzun yıllar boyunca klasik büyük kesilerle başarıyla uygulandı ve uygulanmaya devam etmektedir. 

Son yıllarda bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmelerin de katkısıyla büyük kesilerle yapılan ameliyatlar artık yerini giderek daha küçük kesilerle yapılan hatta hiç kesi olmadan yapılan ameliyatlara bırakmaktadır.

Bu tür ameliyatlar; minimal invaziv cerrahi yöntemler, koltuk altı kalp ameliyatı vs. olarak da adlandırılmaktadır.

Avantajları nelerdir?

Göğüs kemiğinin (iman tahtası) kesilmesine ihtiyaç duyulmadan uygulanan minimal invaziv kalp ameliyatları hastalar için oldukça avantajlı uygulamalardır. Klasik büyük kesi ile yapılan ameliyatlarla kıyaslandığında göğüs kemiğinin üzerinde ya da alt bölgesinde, koltuk veya meme altından açılan küçük kesiler kozmetik avantaj sağlamaktadır. Aynı zamanda büyük kesilerde oluşabilecek büyük skar dokusu riski azaltılmış olur.

Kozmetik avantajların yanısıra iyileşme süreci oldukça hızlı ve konforludur. Ameliyat sonrası hasta yardım almadan, rahatça tekbaşına yataktan kalkabilir, kendisi yatabilir rahatça öksürebilir. Yaşlı, kemik erimesi olan ve obez hastalarda korkulan göğüs kemiğinin açılma riski, kemik kesilmediği için bu teknikte yoktur; enfeksiyon riski düşüktür.

Hasta bu uygulamadan kısa bir süre sonra ayağa kalkabilmektedir ve daha az ağrı yaşamaktadır. Göğüs kemiği önden açılan hastalar gibi uzun süre sırtüstü yatmak zorunda kalmaz.

Açık kalp ameliyatlarından sonra yaygın olan kan ihtiyacı doku zedelenmesi minimal düzeyde kaldığı için bu tür ameliyatlarda daha azdır. Küçük kesi ile kalp ameliyatları sonrasında yoğun bakımda ve hastanede kalma süresi daha kısa sürmektedir. Bu uygulama sonrasında genellikle 3 ila 4 gün hastanede yatılması yeterli olmaktadır. Minimal invaziv kalp ameliyatları sonrasında hastaların günlük işlerine tekrar dönebilme, araç kullanabilme ve cinsel yaşamlarını sürdürebilme olanakları bulunmaktadır. Hastalar, ameliyattan sonra günlük hayata daha kolay ve hızlı dönebilir.

Hangi hastalara uygulanabilir?

Kalp kapakcık değişimi ve tamiri, doğuştan olan kalp hastalıkları (atriyal septal defekt, PFO...), kalp tümörleri (miksoma ...) ve koroner bypass ameliyatları (kalbin ön yüzündeki damarlarda darlık olan) küçük kesi yöntemiyle yapılabilmektedir.

 

HUZURSUZ BACAK SENDROMU NEDİR ?

Uykuya dalmadan önce bacaklarda ortaya çıkan ancak tam tarif edilemeyen, gerginlik, batma, yanma, kramp ve uyuşma hislerine benzeyen garip bir rahatsızlık biçiminde ifade edilen ve karşı konulmaz bir hareket ettirme ihtiyacı doğuran bir yakınmadır. Tarifi zor bu tuhaf ve rahatsız edici his çoğunlukla istirahat halindeyken ortaya çıkar, hareket ile kaybolur. Bazen bacaklara ek olarak kollarda da aynı şikayetler olabilir. Hareket ettirme isteği ve hoş olmayan bu his özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkar.  Huzursuz Bacak Sendromunun  toplumda görülme sıklığı % 10-25 civarındadır. Hastaların çok büyük bir kısmında uykuya dalma ve uykuyu sürdürmekte zorluk gelişir. Nöropati, üremi, anemi hastalıkları ile birlikte görülebilir. Tedavisi hem semptomatik hem de sebebe yönelik olmalıdr. Tedavi ile şikayetler büyük ölçüde düzelir. 

İnme Nedir?

Beyin damarlarından birisinin tıkanması yada kanaması sonucu gelişen beynin bir bölümünün işlev bozukluğu olarak tanımlanabilen ciddi bir tıbbi durumdur.

İnme Çeşitleri Nelerdir ?

İskemik ve hemorajik olmak üzere iki çeşit inme türü vardır: İskemik inmeye kan akışını durduran bir kan pıhtısı neden olur. Hemorajik inme ise beyni besleyen kan damarlarının patlayarak beyin hasarı meydana getirmesi durumudur.Ayrıca transiyent iskemik atak (TİA) adı verilen ve beyni besleyen kan damarlarından birinin  geçici olarak tıkanması ile ortaya çıkan, genellikle birkaç saat içinde tamamen düzelen, tekrarlayıcı olabilen gelip geçici bir durum daha vardır. TİA, genellikle daha şiddetli bir inmenin habercisi olabileceğinden göz ardı edilmemesi ve ciddiye alınması gereken bir durumdur.

İnme Nedenleri Nelerdir ?

İnmeye yol açabilen genetik ve çevresel bazı risk faktörleri vardır.  Bu risk faktörleri arasında kalp ritim bozuklukları,  yüksek tansiyon, obezite, diyabet, stres, sigara, düzensiz beslenme ve yaşam tarzı sayılabilir.

İnme Belirtileri Nelerdir ?

Etkilenen beyin bölgesine ve etkilenme derecesine bağlı olarak  hastada aniden gelişen konuşma ve anlama bozukluğu, bir tarafında felç, baş dönmesi, dengesizlik gibi bulgular hatta şuur bozukluğu ve ölüm meydana gelebilir. İnme dünyada ölüm sebepleri arasında 3. sırada yer alır. Transiyent İskemik Atak (TİA) belirtileri de inmeyle aynıdır ancak bu belirtiler genellikle birkaç saat içinde tamamen düzelir.

İnme Tedavisi Nasıl Yapılır ?

İnme acil bir tıbbi durumdur ve acilen de tedavi edilmesi gerekir. İnme tedavisinde ilk 3-5 saat çok önemlidir. Kişi ne kadar kısa sürede hastaneye nakledilir ve tedavi edilirse beyin hasarı da o kadar az olur. İnme tedavisinin ne şekilde olacağı inmenin nedenine bağlıdır. İskemik inmelerde ilaçlarla yapılan tıbbi tedavi yöntemleri uygulanır, hemorajik inmelerde ise genellikle cerrahi yöntemler uygulanır. İnmenin beyinde sebep olduğu hasara bağlı olarak bazı sekelller kalabilir. Bu sekellerin kısmen yada tamamen düzelebilmesi için uzun bir rehabilitasyon süresine ihtiyaç olabilir.