Kalite ve Akreditasyon

KALİTE KOMİTE KONSEY KURUL VE SORUMLU EKİP ŞEMASI

YÖNETİM KURULU

GENEL MÜDÜR

KALİTE BİRİMİ ÇALIŞANLARI

AKREDİTASYON KONSEYİ

ORGANİZASYON ŞEMASI

KOMİTELER