3 Tesla Geniş ve Hızlı Mr

3 TESLA GENİŞ ve HIZLI MR

Neden Geniş MR

 • Kapalı alan korkusu olan hastalarda, ilaçla sakinleştirme ihtiyacı çok azdır,
 • Birçok inceleme yapılırken hastanın başı dışarıda kalır,
 • Organlara hareketler yaptırılırken inceleme yapılabilir,
 • Geniş tünel sayesinde MR eşliğinde biyopsi yapılabilir,
 • 300 kg taşıma kapasitesi ve geniş tüneli ile aşırı şişman hastalar incelenebilir,
 • Yaşlı ve çocuk hastalar daha kolay incelenebilir,
 • Yoğun bakım hastalarında işlem kolaylığı,
 • Her tür ve her yaş hastaya MR uyumlu anestezi cihazıyla güvenli genel anestezi uygulanabilmesi.

Gelişmiş 3 Tesla Teknolojisi

 • Yüksek manyetik alan gücü nedeniyle daha kısa sürede yüksek görüntü kalitesi,
 • TİM ve DOT Teknolojisi; coillerin ard arda bağlanıp tüm vücudu bir kerede gösterebilmesi, geniş vücut alanlarının incelenebilmesi,
 • Tüm vücut organları için özelleştirilmiş coil paketleri ile beyin, omurga, meme, kalp damar, eklemler, tüm vücut incelemeleri en iyi şekilde yapılır,
 • Özellikle 5 mm ve altı meme kanserlerinin erken tanısında çok yüksek doğruluk oranına sahiptir,

KALP DAMAR SİSTEMİ;

 • Özellikle eko ile gösterilemeyen sol atrial apendiksi gösterebilir,
 • Tüm kapakçık, ventrikül duvarı, septum hareketleri, ejeksiyon fraksiyonu saniyeler içerisinde görüntülenebilir,
 • Kalpten beyne kadar veya kalpten bacaklara kadar tüm anjiyo saniyeler içerisinde yapılabilir.

BEYİN GÖRÜNTÜLENMESİ;

 • Beyinde spektroskopi ile tümör ayrımı, perfüzyon incelemeleriyle erken dönem infarktlar, DTİ inceleme ile traktusların seyri izlenebilir.
 • Fonksiyonel MR ile beyin fonksiyonları değerlendirilebilir,
 • Epilepsi odağının saptanması.

PROSTAT İNCELEME;

 • Multi-parametrik MR ile prostattaki tümoral odak saptandıktan sonra füzyon biyopsi yöntemi ile prostat biyopsisi alınabilir.