Allerji testi nedir ?

Alerji testleri alerjik deri hastalıklarında şikayetleri tetikleyen alerjenleri açığa çıkarmak amacıyla uygulanan tanısal testlerdir. Alerjik hastalıklara neden olan reaksiyon mekanizmalarının farklı olması nedeniyle hastalığa uygun testler dermatoloğunuz tarafından kararlaştırılır

 

Hangi  alerji testi yaptırmalıyız?

Alerjik hastalıklara neden olan reaksiyon mekanizmalarının farklı olması nedeniyle hastalığa uygun testler dermatoloğunuz tarafından kararlaştırılır.

 

Kaç tip deri alerji testi vardır  Ve nasıl uygulanır ?

Kliniklerde iki tip deri testleri uygulanmakta olup epidermal ve intradermal deri testleri olmak üzere iki grupta sınıflandırılırlar. En çok kullanılan alerji testleri deri pirck testi ve yama testidir.

 

Dermatolojide en sık kullanılan alerji testleri:

  1. Yama (patch) testi
  2. Foto Yama, Atopi Yama testi
  3. Delme (prick) testi
  4. Deri içi (intradermal) test
  5. Otolog serum testidir.

Kliniğimizde deri prick testi, yama testi ve otolog serum deri testi yapılmaktadır

 

Yama testi nedir nasıl uygulanır,  Zararı var mıdır?

 

Epidermal testler içinde en yaygın olarak kullanılmakta olan Yama “Patch” testi Allerjik kontakt dermatit tanısında altın standarttır. En çok Üzerine allerjenler emdirilmiş adheziv hazır bantlar şeklinde hazırlanmış T.R.U.E (Thin Layer Rapid Use Epicutane) test kullanılır. Test  direkt hastanın sırtına yapıştırarak uygulanır. Sırta yapıştırılan test bantları ilk olarak 48 saat ve geç allerjik reaksiyonlar oluşabileceği için 72 ve 94. saatlerde değerlendirilmektedir.

 

Testten bir hafta öncesinde sırta uygulanan lokal steroid ve immünmodülatörlerin kesilmiş olmasına ve sitotoksik ve siklosporin gibi ilaçların kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Test bantları yapıştırıldıktan sonra hasta banyo yapmamalı ve bantların ayrılmasına yol açabilecek fiziksel etmenlere ve terlemeye dikkat etmelidi

 

Testin yaşamsal tehlikesi yoktur. Bazen uygulama bölgesinde kaşıntı, sivilce gelişimi ve hafif renk değişikliği olabilir. Çok düşük olasılıkla ekzema alevlenmesi, uygulama bölgesinde aşırı tahriş ve yanma olabilir. Uygulama bölgesinde iz kalma olasılığı da çok düşüktür. Materyallerin çok ender de olsa sızma ve iç çamaşırınızı hafif boyama olasılığı vardır. Herhangi bir şiddetli yakınma olduğunda, bantlar uzaklaştırılıp doktor bilgilendirilmelidir.

Deri prick testi nedir nasıl uygulanır zararı var mıdır?

Deri prick testi (DPT), Gell ve Coombs sınıflandırmasına göre tip 1 immünolojik reaksiyonu gösteren ve 15 dakikada sonuç veren bir tanı testidir.

Deri  prick test günümüzde atopik dermatit, allerjik rinokonjonktivit, bronşiyal astma gibi atopik hastalıklar ve ürtiker, besin ve ilaç allerjilerinin tanısında kullanılmaktadır. Yaşadığımız çevrede allerji oluşturabilecek birçok allerjen madde bulunmaktadır. Bunların bir kısmı inhalasyon yoluyla, bir kısmı yediğimiz gıda ve kullandığımız ilaçlarla bir kısmı da temasla allerjiye neden olabilmektedir. Özellikle atopik bünyeli kişiler allerji oluşumuna çok daha yatkındırlar. Bu kadar çok sayıda allerjen maddenin olduğu bir ortamda allerjenleri tespit etmekte zor olmaktadır. Bu nedenle en çok karşılaşılan ve en çok allerjiye neden olabilen maddelerden oluşan testler standardize edilmektedir. Prick testlerde kullanılan en sık allerjenler başlıca; ev tozu akarları, küfler, meşe, kavak, çam ağacı polenleri, ot karışımları, kedi tüyü, köpek epiteli, çilek, domates, inek sütü, yumurta gibi maddelerdir. Testlerde kullanılan allerjenlerin sayıları ve çeşitlerini daha fazla artırabilmek mümkündür

Oldukça nadir de olsa anafilaksi, nefes darlığı, şok gibi yaşamı tehdit edici reaksiyonlar gelişebileceğinden test acil girişim için gerekli koşulların varlığında ve uzman ellerde yapılmalıdır. • Test bölgesinde gelişebilecek kızarıklık ve şişliklerin çoğu birkaç saat içinde tümüyle geriler. Bu tip reaksiyonların yaşamsal önemi yoktur.

 

Otolog serum testi, kronik idyopatik ürtikerlerin tanısında kullanılan kişinin kendi serumu ile yapılan diğer intradermal testtir.

 

Deri Testi Cevabını Etkileyebilen Etmenler nelerdir

 

  1. Yaş ;Allerji testine verilen cevap yaşla değişmektedir. En belirgin reaksiyonlar 20 yaşına kadar gelişmekte, daha sonra düşüş göstermektedir. 60 yaşından sonra deri testi cevabı belirgin olarak azalma göstermektedir. Bu nedenle yorumlarda bu özelliklere dikkat edilmelidir. Bebeklerde 3 aylıktan sonra normal cevap alınabildiği bildirilmektedir.

 

 

  1. İlaçlar; Testten önce alınan bazı ilaçlar yalancı negatifliğe neden olabilmektedir. Antihistaminikler deri cevabını önlemektedir. Farmakolojik özelliklerine göre testten belli bir süre önce bırakılmaları gerekir. H2 reseptör blokörü ilaçlar da kısmen deri cevabını baskılamaktadır. Bunların 24 saat önce kesilmesi yeterli olmaktadır. Trisiklik antidepresan ilaçlar deri cevabını uzun süreli baskılamaktadır. Bunların en az 2 hafta önce kesilmesi önerilmektedir. Antiemetik ilaçlar da benzer etki göstermektedir. Astımlılarda kullanılan inhale steroidlerin deri testi cevabını baskıladıgına dair veri yoktur. Sistemik steroidler ise ancak uzun süreli kullanımda cevabı önlemektedir. Birkaç haftalık sistemik steroid tedavilerinin deri histamin cevabını baskılamadığı belirtilmektedir. Deri üzerine uygulanan topikal steroidler ise en az 1 hafta süre ile deri testi cevabını baskılamaktadır. Bunların dışında etkili dozda immmünoterapinin deri testi cevabını baskıladığı gösterilmiştir.