TIBBİ BİRİM

Kardiyoloji

Kardiyoloji Bölümümüzde; Alanında uzman ve deneyimli doktor ,teknisyen, hemşire ve hasta bakıcılarımızla   hastalarımıza  güvenilir ,teknolojik ve kaliteli sağlık hizmeti vermekteyiz.

 • Dijital anjiografi
 • Flash tomografi
 • El bileğinden ve kasıktan anjıyo uygulamaları
 • Acil servisle entegre nöbet sistemi sayesinde kalp krizlerine ve diğer acil kalp hastalıklarına son derece hızlı müdahale.
 • Tüm stent uygulamaları
 • Kalp pili uygulamaları
 • Kol ,bacak atar damarları ve aorta hastalıklarının girişimsel yöntemlerle ve ilaçla tedavisi
 • Transtorasik (yüzeyel) ekokardiyografi
 • Transözofajial (yemek borusundan) ekokardiyografi
 • Ritm ve tansiyon holter
 • Efor testi
 • Miyokard perfüzyon sintigrafisi
 • Kalıcı pace-maker tedavisi

Flash tomografi

 • Çift tüplü, çift dedektörlü flash hızında çalışan bir tomografidir.
 • Dünyanın en hızlı çekim yapan ve en az radyasyon veren cihazıdır,
 • Koroner anjiyo yapma süresi 0,25sn’dir. Tek atımda kalp incelemesi      bittiğinden hareket artefaktı yoktur. Ritim bozukluğu olan hastalarda ve yüksek ventrikül atımlı hastalarda ilk seçenek tomografidir,
 • Atrium ve ventrikül duvar hareketleri, kapakçık hareketleri gerçek zamanlı olarak görüntülenir,
 • Myokard perfüzyonu hakkında eşsiz bilgiler verir.
Kardiyoloji Hekimlerimiz

Uzm. Dr. M. Fethi Alişir Kardiyoloji

Randevu Oluştur
Kardiyoloji ilgilendiği rahatsızlıklar
Anjiyografi Nedir?

Anjiyografi Nedir?