Flash Tomografi

FLASH BT NEDİR?

  • Çift tüplü, çift dedektörlü flash hızında çalışan bir tomografidir.
  • Dünyanın en hızlı çekim yapan ve en az radyasyon veren cihazıdır,
  • Koroner anjiyo yapma süresi 0,25sn’dir. Tek sistolde kalp incelemesi bittiğinden hareket artefaktı yoktur. Aritmik hastalarda ve yüksek ventrikül atımlı hastalarda ilk seçenek tomografidir,
  • Atrium ve ventrikül duvar hareketleri, kapakçık hareketleri gerçek zamanlı olarak görüntülenir,
  • Myokard perfüzyonu hakkında eşsiz bilgiler verir.

1 saniyenin altında, tomografiyle 3 boyutlu anjio