Göz Kuruluğu

Göz Kuruluğu

Gözün nemli kalması sağlık açısından gereklidir. Göz kuruluğu tedavi edilmediği takdirde korneada iltihap, enfeksiyon veya skarlaşmaya varan ağır hasar oluşur.

Göz kuruluğu başka sorunları işaret edebilir. Bu nedenle bu hastaları bazen farklı branştaki doktorların görmesi gerekebilir.
Kullanılan ilaç isimleri de dahil olmak üzere doktora aktarılacak tüm bilgiler sebebi ortaya çıkarmakta yardımcı olacaktır.

Op. Dr. Esin İLHAN
Göz Hastalıkları Uzmanı