Tomoterapi

TOMOTERAPİ?

Tomoterapi; bilgisayarlı tüm vücut tomografisi gibi dönerek ışınlama yapan, öncesinde tomografik görüntü de alabilen ilk radyoterapi cihazıdır.

 

 

TOMOTERAPİ ÜSTÜNLÜKLERİ

TOMOGRAFİ;

 • Işınlamadan önce, anlık tomografisi de çekildiğinden, ışınlanan tümörün küçülmesi veya hasta hareketine bağlı lokasyon değişiklikleri anında düzeltilerek ışınlama yapılır.

YENİDEN IŞINLAMA;

 • Bir organda yada bir vücut bölgesinde radyoterapi ile tedavi edilmiş kanser tekrarladığında, yeniden radyoterapi yapılırsa, bu alanda ciltte skar dokusu veya ülserasyon gelişme riski vardır ancak tomoterapi yeniden ışınlamalarda konvansiyonel linaklara göre daha az bu etkiye sahiptir
  ve daha güvenlidir.

TÜM VÜCUT IŞINLAMA;

 • Masanın ileriye doğru hareketi olduğundan, cihaz değişik çap ve görünümdeki tümörleri bir kerede ışınlayabilen tek radyoterapi cihazıdır. Bu sayede bir kerede toraks, batın, pelvisdeki kitleler helikal olarak miminum çevre organ zararıyla ışınlanabilir.

MLC;

 • X Işınına radyasyon tutucu yapraklar sayesinde radyasyon çıkan açıklığa tümörün şekli verilerek komşu organ, damarların ışınlanması minimuma indirilir. Bu işlem tüm vücuda uygulanabilir.

TOMODIRECT;

 • İstenirse tüp belli bir açıda tutulup meme, plevra, periton gibi organlar etraf dokular ışınlanmadan büyük bir etkinlikle ışınlanabilir.

BEYİN IŞINLAMASI;

 • Tomoterapi, tüm beyin ışınlamasının yanısıra metastatik tümör ışınlamasında tümör çapı çok küçük bile olsa, X ışını çok küçük çaplara indirilebildiğinden kullanılabilir.

PROSTAT IŞINLAMASI;

 • Gerek çevre organların korunabilme yeteneği, gerekse ışın demetinin inceltilebilmesi, prostat radyoterapisinde tomoterapiyi ilk tercih konumuna yükseltmektedir.

BAŞ / BOYUN IŞINLAMASI;

 • Tomoterapi, baş / boyun ışınlamasında altın standarttır.
 • Bir tümör ışınlanırken, komşu veya yakın tükürük bezleri, dil, büyük damarlar ve omurilik gibi ışınlama alanına giren kritik organlar korunabilir.